top of page

 

Privacybeleid Promega Wellness Quality Service

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-08-18.
Versie 0.2

Promega Wellness Quality Service;gevestigd Pastoor Rijckxstraat 7, Montfort, Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn te bereiken via info@promegaservice.nl

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,

waarom we deze gegevens verzamelen

en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Promega Wellness Quality Service.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Promega Wellness Quality Service niet verantwoordelijk is

voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Promega Wellness Quality Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site

en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Promega Wellness Quality Service

of die van een derde partij.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Promega Wellness Quality Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– Productinformatie

– Product foto's

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening voor u uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,

zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)

om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht

naar eigen beveiligde servers van Promega Wellness Quality Service

of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,

om rapporten over de website-activiteit op te stellen

en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren

als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@promegaservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties

welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.

Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie

en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Bewaartermijn: I.v.m. onze dienstverlening voor u, tot u deze schriftelijk zelf uitschrijft!

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen

van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Gegevens inzien/aanpassen/uitschrijven
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Promega Wellness Quality Service

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@promegaservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Promega Wellness Quality Service wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@promegaservice.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Promega Wellness Quality Service
Pastoor Rijckxstraat 7

Montfort

Nederland

info@promegaservice.nl

bottom of page